Buddha merupakan agama tertua kedua di Indonesia, tiba pada sekitar abad keenam masehi. Sejarah Buddha di Indonesia berhubungan erat dengan sejarah Hindu, sejumlah kerajaan Buddha telah dibangun sekitar periode yang sama.
By Lifin88
#5882
Paritta Pali : Brahmavihara Pharana (Peresapan Brahma Vihara)METTA (CINTA KASIH) :

Aham sukhito homi
Semoga aku berbahagia

Niddukkho homi
Bebas dari penderitaan

Avero homi
Bebas dari kebencian

Abyāpajjho homi
Bebas dari penyakit

Anīgho homi
Bebas dari kesukaran

Sukhī attānam pariharāmi.
Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri.

Sabbe sattā sukhitā hontu
Semoga semua makhluk berbahagia

Niddukkhā hontu
Bebas dari penderitaan

Averā hontu
Bebas dari kebencian

Abyāpajjhā hontu
Bebas dari kesakitan

Anīghā hontu
Bebas dari kesukaran

Sukhī attānam pariharantu.
Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri.KARUNA (BELAS KASIH) :

Sabbe sattā dukkhā pamuccantu.
Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan.MUDITA (TURUT BAHAGIA) :

Sabbe sattā ma laddha-sampattito vigacchantu.
Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh.UPEKKHA (KESEIMBANGAN BATIN) :

Sabbe sattā
Semua makhluk

Kammassakā
Memiliki karmanya sendiri

kamma-dāyādā
Mewarisi karmanya sendiri

kamma-yonī
Lahir dari karmanya sendiri

kamma-bandhū
Berhubungan dengan karmanya sendiri

kamma-pa isaranā.
Terlindung oleh karmanya sendiri.

Ya kammam karissanti kalyānam vā pāpakam vā tassa dāyādā bhavissanti.
Apa pun karma yang diperbuatnya, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisinya.
By little star
#6112
:038: :038: mod lifin

ah saya mau tanya nih ttg avatar ke mod lifin ,saya cari cari informasinya di wiki gak memuaskan buat saya...
gak begitu jelas :007: kalo cari di google ,yang keluar film avatar :029: mungkin mod lifin lebih tahu secara detail tentang avatar..
By Lifin88
#6149
little star wrote::038: :038: mod lifin

ah saya mau tanya nih ttg avatar ke mod lifin ,saya cari cari informasinya di wiki gak memuaskan buat saya...
gak begitu jelas :007: kalo cari di google ,yang keluar film avatar :029: mungkin mod lifin lebih tahu secara detail tentang avatar..
Hello...

Avatar dalam pengertian menurut aliran Buddha Tantrayana merupakan yidam. Kata avatar bisa diartikan sebagai manifestasi / perwujudan juga. Misalnya si A meminta seorang acarya / bikkhu senior yg mumpuni untuk membantu nya melihat yidam nya, bila yang terlihat paling berjodoh dengan si A adalah avalokitesvara (dewi kwan im), maka yidam / avatar orang tersebut adalah avalokitesvara bodhisattva. Avatar bisa diketahui dari kontak bathin melalui pelatihan diri jg.